Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Xem bói đường tình duyên của sao nam Thiên Bình Phần II

xem boi

Xem bói: Tình duyên Nam Thiên Bình- Nữ Cự Giải

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Cự Giải :
+ Thường thì Thiên Bình sẽ thích có con gái còn Cự Giải sẽ thích có con trai hơn.
+ Khả năng Cự Giải sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Cự Giải sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Thiên Bình
+ Nếu mà có cãi nhau thì Cự Giải phải chào thua Thiên Bình
+ Cự Giải tin vào duyên số còn Thiên Bình tin vào thực tại hơn
+ Nếu có em bé Cự Giải rất giỏi chăm
+ Khi hai người có xích mích Cự Giải chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Cự Giải.... thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Cự Giải hơn
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Cự Giải cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Cự Giải "bắt cá hai tay"
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Cự Giải nhiều hơn !
+ Cự Giải hay làm Thiên Bình giận lắm
+ Khi có bí mật Cự Giải sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Cự Giải nhiều điều bất ngờ.
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước....
+ Cự Giải không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Đừng mơ Cự Giải xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình không có bằng chứng chính xác nhé
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cô 

bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Cự Giải nhiều hơn Thiên Bình.


boi tinh yeu

Bói tình yêu: Nam Thiên Bình- Nữ Sư Tử

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Sư Tử :
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình "bắt cá hai tay"
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước....
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Thiên Bình
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử không có bằng chứng chính xác nhé
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn
+ Khả năng Thiên Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Sư Tử không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu.
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Thiên Bình .... thì Sư Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy
+ Sư Tử hay làm Thiên Bình giận lắm
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da bánh mật và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Thiên Bình nhiều hơn Sư Tử.

Xem tình duyên: Nam Thiên Bình- Nữ Xử Nữ

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Xử Nữ :
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Thiên Bình hay làm Xử Nữ giận lắm
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Xử Nữ là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ "bắt cá hai tay"
+ Thiên Bình không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước....
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Thiên Bình .... thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé
+ Khi có bí mật Thiên Bình sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Thiên Bình
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và thương yêu động vật sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Thiên Bình.

Xem bói: Tình duyên Nam Thiên Bình- Nữ Thiên Bình

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Thiên Bình:
+ Thiên Bình(nam) sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Thiên Bình(nữ)
+ Thường thì Thiên Bình(nam) sẽ thích có con gái còn Thiên Bình(nữ) sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình(nam) chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn
+ Khi có bí mật Thiên Bình(nữ) sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình (nam).
+ Nếu có em bé Thiên Bình(nam) rất giỏi chăm
+ Thiên Bình(nữ) hay làm Thiên Bình(nam) giận lắm
+ Khả năng Thiên Bình(nam) sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình(nữ)
+ Thiên Bình(nữ) sẽ không bao giờ cho Thiên Bình(nam) cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình(nam) "bắt cá hai tay" !
+ Thiên Bình(nữ) có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình(nam) hơn
+ Nhiều lúc Thiên Bình(nam) rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Thiên Bình(nữ) nhiều hơn
+ Đừng mơ Thiên Bình(nam) xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình (nữ) không có bằng chứng chính xác nhé
+ Thiên Bình(nam) không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Thiên Bình(nam) là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình(nữ) nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Thiên Bình(nam) phải chào thua Thiên Bình(nữ)
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Thiên Bình(nam).... thì Thiên Bình(nữ) sẽ dễ bị rung động hơn đấy
+ Thiên Bình(nữ) tin vào duyên số còn Thiên Bình(nam) tin vào thực tại hơn
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình(nữ) sẽ nói trước....
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất lanh lợi và hòa đồng sẽ giống Thiên Bình(nam) nhiều hơn Thiên Bình(nữ).

xem tinh duyen

Bói tình yêu: Nam Thiên Bình- Nữ Bọ Cạp 

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Bọ Cạp:
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Bọ Cạp hơn
+ Thường thì Thiên Bình sẽ thích có con gái còn Bọ Cạp sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Thiên Bình .... thì Bọ Cạp sẽ dễ bị rung động hơn đấy
+ Bọ Cạp tin vào duyên số còn Thiên Bình tin vào thực tại hơn !
+ Bọ Cạp là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bọ Cạp sẽ nói trước....
+ Nếu mà có cãi nhau thì Thiên Bình phải chào thua Bọ Cạp
+ Nếu có em bé Bọ Cạp rất giỏi chăm
+ Khi có bí mật Bọ Cạp sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn
+ Bọ Cạp không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Thiên Bình nhiều hơn
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Bọ Cạp cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bọ Cạp "bắt cá hai tay"
+ Bọ Cạp hay làm Thiên Bình giận lắm
+ Khả năng Bọ Cạp sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bọ Cạp
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Bọ Cạp không có bằng chứng chính xác nhé
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng sáng và đôi mắt quyến rũ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và thương yêu động vật sẽ giống Bọ Cạp nhiều hơn Thiên Bình.

Xem tình duyên: Nam Thiên Bình- Nữ Nhân Mã

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Nhân Mã:
+ Khả năng Nhân Mã sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Thiên Bình không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Thiên Bình.... thì Nhân Mã sẽ dễ bị rung động hơn đấy
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Nhân Mã nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có bí mật Nhân Mã sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước ....
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Nhân Mã nhiều hơn
+ Nhân Mã sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Thiên Bình
+ Nhân Mã tin vào duyên số còn Thiên Bình tin vào thực tại hơn
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Nhân Mã không có bằng chứng chính xác nhé
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thường thì Nhân Mã sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu có em bé Nhân Mã rất giỏi chăm
+ Nhân Mã sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình "bắt cá hai tay"
+ Nhân Mã có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Nhân Mã hay làm Thiên Bình giận lắm
+ Nếu mà có cãi nhau thì Nhân Mã phải chào thua Thiên Bình
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da bánh mật và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất lanh lợi và hòa đồng sẽ giống Thiên Bình nhiều hơn Nhân Mã.
doi ten fanpage tang sub facebook

Xem bói đường tình duyên của sao nam Thiên Bình Phần II

Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Cách vào Facebook RSS Liên hệ Sơ đồ Phiên bản Mobile