Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Xem bói tình duyên của chòm sao nam Thiên Bình phần I

xem boi

Xem bói: Tình duyên nam Thiên Bình-nữ Ma Kết

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Ma Kết :
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Ma Kết!
+ Khi hai người có xích mích Ma Kết chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Ma Kết....thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy!
+ Thường thì Ma Kết sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Ma Kết tin vào thực tại hơn !
+ Ma Kết sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình "bắt cá hai tay"!
+ Nếu mà có cãi nhau thì Ma Kết phải chào thua Thiên Bình
+ Khi có bí mật Ma Kết sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Nếu có em bé Ma Kết rất giỏi chăm!
+ Thiên Bình không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Ma Kết sẽ nói trước ....
+ Đừng mơ Ma Kết xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình không có bằng chứng chính xác nhé!
+ Khả năng Thiên Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Ma Kết
+ Thiên Bình hay làm Ma Kết giận lắm !
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Ma Kết hơn
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Ma Kết nhiều hơn !
+ Ma Kết là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng sáng và đôi mắt quyến rũ. cậu 
bé sẽ rất lanh lợi và thương yêu động vật sẽ giống Thiên Bình nhiều hơn Ma Kết.


boi tinh yeu

Bói tình yêu: Nam Thiên Bình-nữ Bảo Bình

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Bảo Bình :
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm !
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé!
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Bảo Bình hay làm Thiên Bình giận lắm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Bảo Bình không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khả năng Thiên Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước ....
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Bảo Bình .... thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình "bắt cá hai tay" !
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bảo Bình phải chào thua Thiên Bình :)
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Bảo Bình tin vào thực tại hơn !
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình :) !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Thiên Bình.

Xem tình duyên: Nam Thiên Bình-nữ Song Ngư

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Song Ngư :
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Song Ngư cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Song Ngư "bắt cá hai tay"!
+ Khi có bí mật Thiên Bình sẽ giấu kín tốt hơn Song Ngư.
+ Khả năng Song Ngư sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Nhiều lúc Song Ngư rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu!
+ Song Ngư không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Song Ngư tin vào duyên số còn Thiên Bình tin vào thực tại hơn!
+ Thường thì Song Ngư sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Song Ngư là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Song Ngư có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Song Ngư....thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy!
+ Thiên Bình hay làm Song Ngư giận lắm!
+ Nếu mà có cãi nhau thì Thiên Bình phải chào thua Song Ngư :)
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước....
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm!
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Song Ngư!
+ Khi hai người có xích mích Song Ngư chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Thiên Bình nhiều hơn!
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Song Ngư không có bằng chứng chính xác nhé!
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bảo Bình có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất sáng tạo và hòa đồng sẽ giống Thiên Bình nhiều hơn Song Ngư.

Xem bói: Tình yêu nam Thiên Bình-nữ Bạch Dương

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Bạch Dương :
+ Khả năng Bạch Dương sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Bạch Dương có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Nếu có em bé Bạch Dương rất giỏi chăm!
+ Bạch Dương sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Thiên Bình!
+ Bạch Dương không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Thiên Bình phải chào thua Bạch Dương
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bạch Dương nhiều hơn!
+ Bạch Dương tin vào duyên số còn Thiên Bình tin vào thực tại hơn !
+ Khi có bí mật Thiên Bình sẽ giấu kín tốt hơn Bạch Dương.
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Bạch Dương .... thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy!
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bạch Dương nhiều điều bất ngờ.
+ Thường thì Bạch Dương sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Thiên Bình hay làm Bạch Dương giận lắm!
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước ....
+ Khi hai người có xích mích Bạch Dương chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Đừng mơ Bạch Dương xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình không có bằng chứng chính xác nhé!
+ Bạch Dương sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình "bắt cá hai tay" !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Bảo Bình có làn da bánh mật và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và hòa đồng sẽ giống Bạch Dương nhiều hơn Thiên Bình.
xem tinh duyen

Bói tình yêu: Nam Thiên Bình-nữ Kim Ngưu

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Kim Ngưu :
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Kim Ngưu không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình không có bằng chứng chính xác nhé!
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Kim Ngưu sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Thiên Bình :)
+ Thường thì Kim Ngưu sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Kim Ngưu hay làm Thiên Bình giận lắm !
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu "bắt cá hai tay" !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ....
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Thiên Bình :) !
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Thiên Bình .... thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất lanh lợi và thương yêu động vật sẽ giống Kim Ngưu nhiều hơn Thiên Bình.

Xem tình duyên: Nam Thiên Bình-nữ Song Tử

Trong tình yêu của một chàng Thiên Bình và một nàng Song Tử :
+ Song Tử hay làm Thiên Bình giận lắm !
+ Nếu có em bé Song Tử rất giỏi chăm !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Song Tử sẽ nói trước ....
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Song Tử tin vào duyên số còn Thiên Bình tin vào thực tại hơn !
+ Khả năng Song Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Song Tử nhiều hơn !
+ Song Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có một đối tượng "chất lượng" hơn Song Tử....thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Song Tử!
+ Đừng mơ Song Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình không có bằng chứng chính xác nhé :) !
+ Khi hai người có xích mích Song Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Song Tử phải chào thua Thiên Bình
+ Khi có bí mật Thiên Bình sẽ giấu kín tốt hơn Song Tử.
+ Song Tử không quan tâm đến "chuyện vật chất" khi yêu .
+ Thường thì Thiên Bình sẽ thích có con gái còn Song Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Song Tử có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Song Tử sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình "bắt cá hai tay" !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng hồng và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và hòa đồng sẽ giống Song Tử nhiều hơn Thiên Bình.
doi ten fanpage tang sub facebook

Xem bói tình duyên của chòm sao nam Thiên Bình phần I

Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Cách vào Facebook RSS Liên hệ Sơ đồ Phiên bản Mobile