Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các bạn.

Chúng tôi cam đoan sẽ không tiết lộ tên hay bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn.


Chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật của Google và Facebook, chính sách chống Spam trên internet, tuân thủ Quyết định 1359/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử.


Email


Chúng tôi muốn giao tiếp với các bạn nhưng chỉ khi được sự đồng ý từ phía các bạn.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email liên quan đến các bài viết mới. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho số lượng các email này ít nhất có thể.

Bạn cũng sẽ nhận được các email thông báo nhất định (tin nhắn đã được gửi đi, v.v…), và bạn cũng có thể từ chối nhận các tin nhắn dạng này.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn những thông báo liên quan đến trang wed trong một số ít trường hợp cần thiết.

Tự nguyện tiết lộ thông tin


Bất cứ thông tin cá nhân hay nội dung nào mà bạn tự nguyện tiết lộ cho các khu vực công chúng sử dụng chung đều trở thành công khai và có thể được người khác khai thác sử dụng. Bạn nên cân nhắc kỹ trước quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên các khu vực này.

Chúng tôi có quyền cập nhật các chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Các cập nhật trong điều khoản này sẽ được thông báo cho người dùng thông qua email mà các bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc đăng tải một cách rõ ràng trên website.

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân theo quy định của luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính sách bảo mật

Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Cách vào Facebook RSS Liên hệ Sơ đồ Phiên bản Mobile